Registrační pokladna SINCLAIR - ER-S310
item nahled
SINCLAIR
ER-S310
fiskální
pokladna
2x44mm termo
LCD Display
žurnál na tiskárnu
až 40000 PLU
Pokladny s zápornou cenou -1 Kč již nejsou v nabídce. Dodavatel je nahradil novými modely. Nadále na ně zajišťujeme servis a programování.
Cena v základním provedení
-1 Kč bez DPH
-1 Kč včetně 21% DPH


ER - S 310
SINCLAIR
Po?et skupin zboží: 250, po?et PLU/EAN: 5.000 až 40.000, 20 pokladních, rychlá dvoupásková alfanumerická termotiskárna (2x44 mm), vestav?ná nápov?da, zákaznický displej, 3x vestav?né porty pro p?ipojení k PC, skeneru nebo váze, v?rnostní ?ipová karta, otev?ené ú?ty, funkce fiskální tiskárny, lze dokoupit pokladní zásuvku. Možnosti nasazení: ER-S310 je pokladna s dvoupáskovou termotiskárnou, která ....více

více Po?et skupin zboží: 250, po?et PLU/EAN: 5.000 až 40.000, 20 pokladních, rychlá dvoupásková alfanumerická termotiskárna (2x44 mm), vestav?ná nápov?da, zákaznický displej, 3x vestav?né porty pro p?ipojení k PC, skeneru nebo váze, v?rnostní ?ipová karta, otev?ené ú?ty, funkce fiskální tiskárny, lze dokoupit pokladní zásuvku. Možnosti nasazení: ER-S310 je pokladna s dvoupáskovou termotiskárnou, která je ur?ena pro frekventované prodejny s ú?továním pomocí kód? PLU nebo EAN. K výhodám pat?í jednoduchá obsluha a snadné programování pomocí po?íta?e, rychlý a kvalitní tisk. V?rnostní systémy. Pokladna m?že uložit informaci až o 40 .000 položkách zboží PLU s 21 znaky textu. Standardní možnost p?ipojení k PC: Máme k dispozici p?ipojení k PC standardn? vestav?ným rozhraním 3x RS232. Rovn?ž lze p?ipojit sníma? ?árového kódu, váhu CAS nebo slip tiskárnu. Komunika?ní protokol s PC na platform? ActiveX.
Restaura?ní funkce: Pokladna umož?uje používání systému otev?ených stol?. Údaje o stolech obsahují jednotlivé položky PLU. V?rnostní systémy: Standardn? m?žeme využívat n?kolik r?zných v?rnostních systém? pro zákazníky, pomocí ?ipových zákaznických karet. ?ipové karty lze používat jako p?edplacené karty, které pracují na principu elektronick? pen?ženky, nebo lze na karty ukládat v?rnostní body, získané za nákupy. Po získání stanoveného po?tu bod? se automaticky vystaví bonusový kupón. Lze samoz?ejm? kombinovat oba zp?soby v?rnostních systém?. Použití jako fiskální tiskárna: Pokladnu ER-S310 lze využít jako levnou fiskální tiskárnu ke stávajícím POS aplikacím. Výhodou je jednoduché p?ipojení do stávajícího programu na PC