RPOS Touch - Restaurační pokladní systém pro dotykové obrazovky

Pokladní modul pro restaurace s dotykovou obrazovkou pro snadnou obsluhu, umožňuje pracovat s několika otevřenými účty stolů současně, řídí tisk účtenek a kuchyňských objednávek, eviduje pokladní hotovosti, umožňuje též platbu v eurech a automatickou změnu sazby DPH při prodeji přes ulici, vede žurnál o prodejích, umožňuje pokladní uzávěrky a kreditní platby.

Hlavní funkce

Použití

Cena