Registrační pokladna SINCLAIR - ER-S170
item nahled
SINCLAIR
ER-S170
fiskální
pokladna
2x38mm termo
LCD Display
žurnál na tiskárnu
až 4500 PLU
Pokladny s zápornou cenou -1 Kč již nejsou v nabídce. Dodavatel je nahradil novými modely. Nadále na ně zajišťujeme servis a programování.
Cena v základním provedení
-1 Kč bez DPH
-1 Kč včetně 21% DPH


ER - S 140 EJ
SINCLAIR
Po?et skupin zboží: 12, po?et PLU/EAN: 4.500, 4 pokladní, rychlá jednopásková alfanumerická termotiskárna (1x57 mm), elektronický žurnál na pam?ťové kart? s kapacitou 4 až 5 let, vestav?ná nápov?da, zákaznický displej, 2x vestav?né porty pro p?ipojení k PC, skeneru nebo váze, funkce fiskální tiskárny, lze dokoupit baterie pro stánkový a ambulantní provoz nebo pokladní zásuvku. Možnosti nasazení: E....více
více Po?et skupin zboží: 12, po?et PLU/EAN: 4.500, 4 pokladní, rychlá jednopásková alfanumerická termotiskárna (1x57 mm), elektronický žurnál na pam?ťové kart? s kapacitou 4 až 5 let, vestav?ná nápov?da, zákaznický displej, 2x vestav?né porty pro p?ipojení k PC, skeneru nebo váze, funkce fiskální tiskárny, lze dokoupit baterie pro stánkový a ambulantní provoz nebo pokladní zásuvku. Možnosti nasazení: ER-S140EJ používá jednopáskovou termotiskárnu, která je ur?ena pro menší prodejny s ú?továním do skupin nebo s kódy PLU/EAN. K výhodám pat?í jednoduchá obsluha a snadné programování pomocí po?íta?e, rychlý a kvalitní tisk. Pokladna m?že uložit informaci až o 4.500 položkách zboží PLU s 18 znaky textu. Standardní možnost p?ipojení k PC: Máme k dispozici p?ipojení k PC standardn? vestav?ným rozhraním 2x RS232. Rovn?ž lze p?ipojit sníma? ?árového kódu nebo váhu CAS. Komunika?ní protokol s PC na platform? ActiveX.
Elektronický žurnál na kart?: Elektronický žurnál se ukládá na pam?ťové kart?. Po vy?erpání kapacity karty se použije nová karta. Karta o kapacit? 128 Mbyte vysta?í p?ibližn? pro záznamy na 4 až 5 let. Jedná se jednozna?n? o nejjednodušší a nejefektivn?jší ukládánání dat z kontrolní pásky dle zákona ?.215/2005. Zákazník ušet?í za nákup a skladování roli?ek papíru s kontolní páskou. Použití jako fiskální tiskárna: Pokladnu ER-S140EJ lze využít jako levnou fiskální tiskárnu ke stávajícím POS aplikacím. Výhodou je jednoduché p?ipojení do stávajícího programu na PC. Pomocí elektronického žurnálu na kart?, je jednoduše vy?ešeno ukládání dat z kontrolní pásky a nemusí se dále zpracovávat na stran? PC