Elektronická evidence tržeb

Návrh zákona o elektronické evidenci tržeb, byl konečně představen veřejnosti. Bohužel se zdá, že pokud bude následně schválen v tomto znění, bude tou nejhorší variantou pro podnikatele, kteří přijímají tržby v hotovosti, šeky, stravenkami a dalšími jednotkami reprezentujícími peněžní prostředky.

Každý takový podnikatel si totiž bude muset od roku 2016, pořídit registrační pokladnu, pokladní software, nebo zařízení, které pokladnu napodobí. Zároveň bude povinen tuto pokladnu připojit k síti internet. Pokladna bude komunikovat s centrálním uložištěm dat Ministerstva financí, kam bude odesílat následující informace o každé účtence, která se z pokladny vytiskne.

Bude se jednat o tzv. „běžný režim“ evidence tržeb, a odesílat se budou tyto údaje:

„Zjednodušený režim“ evidence tržeb, neboli režim, kde podnikatel nebude mít např.možnost připojení k internetu, bude úřad posuzovat individuálně. Pakliže tento režim umožní, bude podnikatel tržby zasílat nejpozději do 5 dnů od uskutečnění tržby.

Vzhledem k tomu, že zákon o evidenci tržeb ještě není v platnosti a Ministerstvo financí zatím neupřesnilo technické detaily komunikace pokladen s centrálním uložištěm, nejsou v tuto chvíli žádné pokladny na českém trhu 100% připraveny na tento zákon. S jistotou lze však tvrdit, že pokladní software Conto, který instalujeme do námi prodávaných pokladních systémů, bude po oficiálním předložení detailů obratem upgradován tzn.dotvořen pro bezchybnou funkčnost vzhledem k zákonu. Tento software již dnes umožňuje šifrovanou komunikaci, tzn.komunikaci dle tzv.chorvatského modelu, kde je tento systém již zaveden. Dalšími pokladnami, o kterých již dnes můžeme říci, že budou schopny rychlé - pouze softwarové úpravy, jsou dotykové pokladny značky Quorion.